Point S Development – medzinárodný výbor

Už niekoľko rokov počúvame o globalizácii hospodárstva. Zmeny sa prejavili nielen v koncentrácii v priemysle výroby pneumatík a dielov, ale aj v distribúcii na každom kontinente (ak ešte nie na celom svete), najmä v Európe a Severnej Amerike. V tomto kontexte je naša ambícia premeniť Point S na globálnu značku a sieť, ešte dôležitejšia a musí sa naplniť.

Globálna expanzia našej siete, ktorá každoročne rastie, je kľúčom k našej nezávislosti, základná hodnota zdieľaná všetkými členmi Point S na celom svete. Naša globálna dimenzia tiež podporuje rozvoj našich privátnych značiek, ktoré zvyšujú lojalitu zákazníkov a prinášajú našim členom vysokú maloobchodnú maržu.

Ochranná známka Point S bola založená pred viac ako 4 desaťročiami. Udržateľnosť našej značky sa spolieha na našu schopnosť predvídať a prispôsobiť sa zmenám na trhu pri zachovaní našich profesionálnych a ľudských hodnôt. Uisťujeme vás, že v tomto smere budeme aj naďalej pracovať na riešení zmien na trhu.

Fabien BOUQUET- generálny riaditeľ Point S Development

Zaregistrujte sa teraz

0915-803-523

Chcete sa stať úspešným členom Európskej siete ?

Tak neváhajte a zavolajte nám alebo napíšte e-mail na info@point-s.sk

Ciele a ambície siete Point S

Naše poslanie:

Naším poslaním je zachovanie nezávislosti našej siete a zabezpečenie ziskovosti našich členov. Na dosiahnutie týchto cieľov je naša stratégia založená na 3 hlavných pilieroch:

  • optimalizované nákupy vďaka našej medzinárodnej vyjednávacej sile,
  • silná podpora predaja prostredníctvom marketingových kampaní, zviditeľnenie v médiách,
  • inovatívne riešenia, ktoré spĺňajú výzvy nášho priemyslu.

Naša vízia:

V rýchlo sa meniacom svete, kde sa zmeny pociťujú nielen koncentráciou v priemysle pneumatík a dielov, ale aj distribúciou v rámci každého kontinentu, pevne veríme, že nezávislí predajcovia môžu prežiť len tým, že sa spoja.

Úspech obchodného modelu Point S je a zostane výsledkom našej schopnosti dosiahnuť správnu rovnováhu medzi nezávislosťou našich predajcov a záujmom celej skupiny.

Spoločne sme silnejší!

Podporované značky